Program stypendialny Bona Fide

16.03.2023
Fundacja Orlen

Fundacja ORLEN po raz szósty przyzna stypendia studentom, którzy dostali się na studia na najlepszych uczelniach świata. W ramach programu Bona Fide można uzyskać wsparcie na pokrycie kosztów czesnego w wysokości do 200 tys. zł. Wnioski można składać do 31 marca.

O stypendium mogą się ubiegać polscy studenci planujący rozpoczęcie studiów II lub III stopnia na jednej z uczelni znajdujących się w pierwszej pięćdziesiątce Akademickiego Rankingu Uniwersytetów Świata (tzw. Listy Szanghajskiej).

O stypendium mogą wnioskować studenci kierunków: administracja publiczna, zarządzanie w sektorze publicznym, ekonomia, stosunki międzynarodowe, politologia, prawo, bezpieczeństwo wewnętrzne, energetyka, odnawialne źródła energii, inżynieria chemiczna i materiałowa, data science lub kierunków pokrewnych.

Więcej:
https://fundacja.orlen.pl/PL/NaszeProgramy/ProgramStypendialny/Strony/STYPENDIUM-BONA-FIDE.aspx

jp


Szkolnictwo wyższe