Międzynarodowa konferencja KomPlasTech 2023

25.01.2023
AGH

W dniach 5–8 marca 2023 r. w Zakopanem odbędzie się Międzynarodowa konferencja KomPlasTech 2023 – XXVIII International Conference on Computer Methods in Materials Technology. Organizatorem wydarzenia jest Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Akademii Górniczo-Hutniczej (AGH) w Krakowie.

Celem KomPlasTech 2023 jest prezentacja osiągnięć naukowych i wymiana doświadczeń między przedstawicielami nauki i przemysłu w zakresie zastosowań informatyki w różnych dziedzinach przetwórstwa materiałów. 

Uczestnicy wydarzenia przedstawią problemy naukowe oraz wyniki badań w formie prezentacji wygłaszanych podczas sesji naukowych. Zaakceptowane prace, jako pełne artykuły po recenzji, zostaną opublikowane w specjalnym wydaniu czasopisma „Computer Methods in Materials Science”.

W KomPlasTech 2023 weźmie udział ponad 80 uczestników i około 40 prelegentów z całego świata. Przewodniczącymi konferencji są profesorowie AGH: dr hab. Danuta Szeliga oraz dr hab. inż. Łukasz Rauch.

jp


Wydarzenia