Wystawa „Cyfryzacja 3D polskiego dziedzictwa sakralnego w USA”

26.01.2023
Biblioteka Politechniki Lubelskiej

W dniu 27 stycznia 2023 r w Galerii Centrum Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Lubelskiej odbędzie się wernisaż wystawy „Cyfryzacja 3D polskiego dziedzictwa sakralnego w USA”. 

Wystawa fotograficzna to zbiorowe dzieło uczestników pierwszej wyprawy naukowej Fundacji ECCC (Europejski Certyfikat Kompetencji Cyfrowych) do USA, która odbyła się w dniach 9-22 października 2022 r. 

Ekspedycja była realizowana w ramach projektu pt. „Badania nad narodowym dziedzictwem kulturowym Polonii w USA i utworzenie cyfrowych zbiorów pamięci” i finansowana z programu Nauka dla społeczeństwa przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Wyprawa działała na terenie miast, w których Polacy osiedlali się od końca XIX wieku, w Chicago i Milwaukee.

W czasie wyprawy zespół przeprowadził skanowanie sześciu obiektów kościelnych, które zostały ufundowane ze składek Polaków tam mieszkających. Utrwalono trójwymiarowy wygląd tych obiektów (wnętrza i bryły zewnętrznej) przy zastosowaniu najnowocześniejszego modelu naziemnego skanera laserowego FARO Fokus oraz fotogrametrii, a także wybranych małych detali architektonicznych oraz relikwiarzy.

jp


Wydarzenia