Międzynarodowa konferencja naukowa „Obcy, Inny… Wróg? Obcość i inność w humanistyce”

02.12.2022
UMCS

W dniach 6-7 grudnia 2022 r. Katedra Estetyki i Filozofii Kultury oraz Katedra Historii Filozofii i Filozofii Porównawczej w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie organizuje międzynarodową konferencję naukową „Obcy, Inny… Wróg? Obcość i inność w humanistyce” w formule online.

Wśród zagadnień, które zostaną podjęte podczas konferencji znajdują się m.in.: Inność i obcość  w perspektywie filozoficznej (filozofia europejska i pozaeuropejska); Inni i obcy w ujęciu religijnym, również w odniesieniu do duchowości człowieka; Obcość i inność w literaturze i sztuce (również w kulturze popularnej); Czy Inny to (zawsze) Obcy? W jakich okolicznościach i dlaczego Innego uznajemy za Obcego?; Tradycyjne wyobrażenia o obcych – w folklorze, doświadczeniu religijnym, mowie (języku).

W wydarzeniu wezmą udział naukowcy reprezentujący różne ośrodki akademickie i różne doświadczenia kulturowe, którzy podejmą zagadnienie inności i obcości w ujęciu nauk humanistycznych. 

Więcej:
https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,55,obcy-inny-wrog-obcosc-i-innosc-w-humanistyce,118802.chtm

jp


Humanistyka