Uniwersytet Szczeciński z wyróżnieniem Elsevier Research Impact Leaders Award 2021

02.12.2022
Marian Sadkowski/REPORTER

Uniwersytet Szczeciński otrzymał wyróżnienie Elsevier Research Impact Leaders Award 2021 w kategorii humanities, za znaczący postęp w publikowaniu dla nauk humanistycznych w Polsce – informuje uczelnia.

Research Impact Leaders Award, przyznana po raz pierwszy w roku 2016, jest częścią światowej inicjatywy Elsevier, mającej na celu wspomaganie badań oraz rozwoju nauki w wielu dyscyplinach. Nagrody są wyrazem uznania dla wybitnych instytucji badawczych, które mają największy wpływ na badania naukowe i przyczyniają się do lepszej rozpoznawalności polskiej nauki na świecie.

Elsevier uruchomił projekt, którego celem jest poprawa postrzegania (visibility) dorobku naukowego polskich uczelni na świecie. Działania te obejmują współpracę z wiodącymi instytucjami naukowymi, które chcą zwiększyć swoje szanse na otrzymanie grantów, zapewnić sobie lepszą rozpoznawalność na świecie oraz zwiększyć poziom umiędzynarodowienia.

Więcej: https://usz.edu.pl/uniwersytet-szczecinski-z-wyroznieniem-elsevier-research-impact-leaders-award-2021/

 

jsz


Humanistyka