Międzynarodowy Kongres Historii Hiszpanii

30.05.2023
UW

Od 29 do 31 maja 2021 r. na Uniwersytecie Warszawskim (UW) odbywa się Międzynarodowy Kongres Historii Hiszpanii. 

Na UW od lat prowadzone są badania nad historią i kulturą Hiszpanii, a Kongres jest pierwszym tego typu wydarzeniem w Europie Środkowo-Wschodniej. Biorą w nim udział uczestnicy z 14 krajów: Algierii, Egiptu, Francji, Hiszpanii, Kostaryki, Meksyku, Polski, Portugalii, Rumunii, Serbii, Ukrainy, USA, Wielkiej Brytanii i Włoch. Organizatorami kongresu są wydziały: „Artes Liberales”, Historii oraz Neofilologii UW. Patronat nad wydarzeniem objęła m.in. Ambasada Hiszpanii w Polsce. 

Na wydarzenie złoży się kilkadziesiąt wykładów i prelekcji dotyczących historii Hiszpanii, konstrukcji pojęcia narodu hiszpańskiego, procesów demokratyzacji tego kraju i jego wpływu na politykę międzynarodową, relacjom Polski i Hiszpanii na przestrzeni dziejów, czy wreszcie postrzeganiu Hiszpanii w polskich środkach przekazu.

Więcej:
http://al.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2023/05/Programa-congreso-historia-Espana.pdf

jp


Humanistyka