Naukowcy z Uniwersytetu Łódzkiego badają giełkot

29.05.2023
Fotolia

Prognozowanie giełkotu wśród młodych dorosłych” to projekt zespołu kierowanego przez znaną badaczkę i popularyzatorkę zjawiska mowy bezładnej, dr Monikę Kaźmierczak z Zakładu Dialektologii Polskiej i Logopedii Uniwersytetu Łódzkiego (UŁ). W skład zespołu wchodzą też trzy studentki kierunku logopedia z audiologią na Wydziale Filologicznym UŁ. Projekt dotyczy podnoszenia świadomości na temat giełkotu.

Giełkot (ang. cluttering) czyli mowa bezładna to zaburzenie płynności mowy charakteryzujące się zbyt szybkim, nieregularnym tempem wypowiedzi, co objawia się m.in. występowaniem tzw. zwykłych niepłynności w mowie, nieprawidłowym stosowaniem pauz, akcentów wyrazowych i zdaniowych, nadmierną koartykulacją. Wśród cech giełkotu wymienia się również chaotyczny sposób językowego formułowania myśli.

Obecnie zespół dr Kaźmierczak przeprowadza ankietę pt. „Zachowania językowe studentów” z wykorzystaniem kwestionariusza Forms. Ankieta w języku polskim to pionierskie i pierwsze na tak szeroką skalę badanie dotyczące giełkotu w Polsce. 

jp


Humanistyka