Minister Inwestycji i Rozwoju przyznał nagrody za prace w dziedzinie geoinformacji

05.07.2019

Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński wręczył nagrody za prace dyplomowe, rozprawy doktorskie i habilitacyjne, publikacje oraz innowacyjne rozwiązania w dziedzinie geoinformacji.

Do konkursu zgłoszono 19 prac dyplomowych, 3 rozprawy habilitacyjne i doktorskie, 2 publikacje krajowe oraz 4 innowacyjne rozwiązania w dziedzinie geoinformacji.

W kategorii prac inżynierskich nagrody otrzymali: Klaudia Kapeluszna i Paulina Syrokosz z Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej oraz Dominik Niekurzak z Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

W kategorii prac magisterskich nagrody otrzymali: Andrzej Szeszko,  Anita Dylik, Magdalena Grudzień, Weronika Tulkowska i Monika Władyka z Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej oraz Paweł Borek z Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

jp


Innowacje Wydarzenia