Na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu oficjalnie otwarto Zakład Dietetyki Sportowej

18.01.2023
Hubert Hardy/REPORTER

Na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu oficjalnie otwarto Zakład Dietetyki Sportowej. Jednostka ma do dyspozycji m.in. laboratorium badań wysiłkowych, składu ciała i stanu odżywienia, pracownię oceny sposobu żywienia i konsultacji, laboratorium badań metabolicznych i molekularnych oraz laboratorium badań specyficznych zdolności wysiłkowych.  

Działalność naukowa Zakładu obejmuje badania podstawowe i aplikacyjne z zakresu żywieniowego i suplementacyjnego wspomagania wydolności fizycznej i zdolności wysiłkowych oraz stanu odżywienia w zróżnicowanych grupach sportowców i osób aktywnych fizycznie, jak również zdrowych i chorych osób nieaktywnych fizycznie. 

Wszystkie projekty badawcze realizowane w nowym zakładzie prowadzone są we współpracy międzyuczelnianej, w tym część z nich we współpracy międzynarodowej – czytamy w serwisie uczelni. 

Więcej: https://www.awf.poznan.pl/pl/lista-aktualnosci/newsy-2022/7865-oficjalne-otwarcie-zakladu-dietetyki-sportowej

 

jsz 


Medycyna i biotechnologia