W poszukiwaniu oporności na antybiotyki

18.01.2023
JPIAMR

Narodowe Centrum Nauki (NCN) we współpracy z siecią JPIAMR ogłasza konkurs na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu oporności na antybiotyki. O finansowanie mogą wnioskować konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej trzech zespołów pochodzących z co najmniej trzech krajów z poniższej listy (w tym dwóch członków Unii Europejskiej lub z krajów stowarzyszonych) – informuje NCN.

W konkursie wezmą udział 22 organizacje z osiemnastu krajów: Australii, Belgii, Kanady, Estonii, Francji, Niemiec, Irlandii, Izraela, Włoch, Litwy, Mołdawii, Holandii, Polski, Afryki Południowej, Hiszpanii, Szwajcarii, Szwecji i Wielkiej Brytanii.

Celem konkursu jest połączenie zasobów, infrastruktury i mocnych stron wielu krajów w celu ułatwienia realizacji projektów badawczych wspierających rozwój lub doskonalenie istniejących strategii, narzędzi, technologii i metod wspierania rozważnego i racjonalnego stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych. Zaproszenie do udziału w konkursie skierowane jest w szczególności do zespołów, które wykorzystają podejście One Health.

jp


Medycyna i biotechnologia