Międzynarodowy zespół badaczy ustalił czynniki wpływające na wielkość mózgu piskląt

17.01.2023
Piotr Kamionka/REPORTER

Zaangażowanie rodzicielskie wpływa na wielkość mózgu piskląt, jeszcze nim rozpoczną one interakcje z innymi osobnikami. W dotychczasowych modelach za pierwszorzędne uznawano bowiem czynniki socjalne – ustalił międzynarodowy zespół naukowców z Krakowa, Konstancji i Zurichu. W badaniach uczestniczył m.in. dr hab. Szymon Drobniak z Wydziału Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (UJ) w Krakowie.

Wielkość mózgu zaczęła się u ptaków zmieniać dopiero po tym, jak na drodze ewolucji doszło do znaczącej zmiany w opiece nad potomstwem. Czyli najpierw zmieniła się historia życia, a jej konsekwencją była zmiana wielkości mózgu – mówi dr hab. Szymon Drobniak, współautor artykułu „Parental provisioning drives brain size in birds”, który ukazał się w międzynarodowym czasopiśmie PNAS.

Jaki inny czynnik stymuluje mózg, jeszcze zanim w pełni się rozwinie i w ten sposób umożliwi działanie czynników socjalnych? Naukowcy dokonali metaanalizy danych dla blisko 4 tys. gatunków ptaków. Okazuje się, że jeszcze przed czynnikiem socjalnym, działa inny czynnik – inwestycja rodzicielska. Zaangażowanie rodzicielskie, odgrywa też znacznie ważniejszą rolę, niż czynniki socjalne.

Więcej:
https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2121467120

jp


Medycyna i biotechnologia