Na Politechnice Śląskiej uruchomiono program wsparcia działalności charytatywnej

19.05.2022
Tomasz Kawka/East News

Rektor Politechniki Śląskiej, prof. Arkadiusz Mężyk podpisał zarządzenie w sprawie utworzenia programu „Politechnika pomaga”. Jego celem jest wsparcie działalności charytatywnej na Uczelni.

Program „Politechnika pomaga” będzie wspierać działalność charytatywną, w tym aktywności podejmowane w ramach wolontariatu zorganizowanego na Politechnice Śląskiej, np. pomoc ofiarom wojny w Ukrainie. Program jest zasilany dobrowolnymi wpłatami osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Wpłaty, z określeniem szczegółowego celu wsparcia, dokonywać można na rachunek bankowy.

Na pierwszym posiedzeniu Komisji ds. realizacji programu „Politechnika pomaga”, określono cel szczegółowy programu w brzmieniu: „Wsparcie działań pomocowych uchodźcom z Ukrainy” w skrócie „Pomoc Ukrainie” – czytamy w serwisie uczelni. 

Więcej: https://www.polsl.pl/ps_aktualnosci/program-politechnika-pomaga/

 

jsz


Szkolnictwo wyższe