Na Uniwersytecie Gdańskim ruszyło Centrum Badań nad Gospodarką Morską 

17.10.2022
Karol Makurat/REPORTER

Na Uniwersytecie Gdańskim ruszyło Centrum Badań nad Gospodarką Morską. Jednostka zajmie się m.in. wsparciem prowadzenia badań i projektów naukowych i łączeniem nauki z biznesem – informuje uczelnia.

Centrum będzie współpracować z instytucjami, przedsiębiorcami sektora morskiego, organizacjami pozarządowymi i wszystkimi podmiotami zainteresowanymi gospodarką morską. Podstawowy cel to promowanie i wspieranie rozwoju wszystkich obszarów gospodarki morskiej przez działania służące systematyzacji potrzeb badawczo-rozwojowych w interdyscyplinarny sposób. 

Współczesna gospodarka morska obejmuje transport morski i powiązany z nim transport śródlądowy, porty morskie, przemysł okrętowy, morski przemysł wydobywczy, energetykę morską, rybołówstwo, akwakulturę i przetwórstwo rybne, morskie badania naukowe i rozwój, edukację i zarządzanie zasobami ludzkimi, administrację morską, morskie dziedzictwo kultury oraz budowanie morskiej świadomości społecznej i turystykę morską i przybrzeżną.

Więcej: https://ug.edu.pl/news/pl/4134/kolejny-krok-ku-morzu-na-ug-powolano-centrum-badan-nad-gospodarka-morska

 

jsz


Nowoczesna gospodarka