Nabór w Programie Lektorzy NAWA

09.01.2023
NAWA

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) ogłasza nabór w Programie Lektorzy NAWA, który realizuje jedno z kluczowych zadań Agencji, jakim jest upowszechnianie języka polskiego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz wpisuje się w szersze działania państwa polskiego promujące w świecie polską kulturę, szkolnictwo wyższe i naukę.

Nabór w roku akademickim 2023/2024, podobnie jak w poprzednich latach, będzie przebiegał w dwóch częściach.

Do udziału w części pierwszej trwającej od 4 do 19 stycznia 2023 r. NAWA zaprasza Lektorki i Lektorów skierowanych przez NAWA w roku 2022/2023 do zagranicznych ośrodków akademickich, którzy pragną przedłużyć swoje lektoraty na rok akademicki 2023/2024. Po złożeniu wniosków w tej części nastąpi przedłużenie skierowania do wybranych ośrodków.

Część druga, czyli nabór otwarty, potrwa od lutego do marca 2023 r.

jp


Szkolnictwo wyższe