Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni zrealizuje projekt „Doskonałość dydaktyczna uczelni”  

05.01.2023
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni zrealizuje projekt „Doskonałość dydaktyczna uczelni”.  Pieniądze na realizację przedsięwzięcia – ponad 817 tys. zł – pochodzą z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i Europejskiego Funduszu Społecznego – informuje uczelnia.

Celem projektu „Doskonałość dydaktyczna uczelni” jest doskonalenie instytucjonalne oraz doskonalenie kompetencji kadr uczelni mające na celu poprawę jakości kształcenia.

W ramach projektu zaplanowano wsparcie utworzonego na uczelni Centrum Doskonałości Dydaktycznej, opracowanie autorskich e-podręczników dedykowanych dla studentów naszej Uczelni i job shadowing pracowników Centrum, dziekanów i wykładowców na wybranych uczelniach polskich i zagranicznych

Dzięki dofinansowaniu możliwe będą szkolenia dla kadry dydaktycznej oraz pracowników dziekanatu i rekrutacji, a także audyt i aktualizacja uczelnianych dokumentów projakościowych, zakup nowych e-podręczników do biblioteki oraz doposażenie Laboratorium Kryminalistyki.

Więcej: https://wsaib.pl/dla-mediow/aktualnosci-press-room/item/5056-wsaib-z-dofinansowaniem-na-dalsze-doskonalenie-jakosci-ksztalcenia

 

jsz


Szkolnictwo wyższe