Nagroda Główna konkursu Vectorworks Design Prize 2022 dla studentki Politechniki Krakowskiej

22.12.2022
Marta Szar www.architekturaibiznes.pl

Marta Szar, studentka Politechniki Krakowskiej, kierunku architektura krajobrazu, otrzymała Nagrodę Główną w międzynarodowym konkursie Vectorworks Design Prize 2022.

Praca Marty Szar to projekt parku w miejscu ekologicznego nieużytku znajdującego się w Krakowie. Obszar ten otoczony jest zurbanizowanymi dzielnicami, ale mimo tego ciągle cechuje go urozmaicona rzeźba terenu, hydrografia, a także zróżnicowanie biologiczne.

W opinii jury projekt „Park Deszczowy” uwzględnia realizację dwóch założeń: Z jednej strony zakłada stworzenie strefy miejskiej będącej terenem rekreacyjnym dla mieszkańców, z drugiej – wykorzystuje ostoję ptaków do stworzenia strefy naturalnej. Po szeroko zakrojonych badaniach lokalnych potrzeb oraz serii analiz urbanistycznych i krajobrazowych powstała propozycja nowego parku. Zaprojektowany miejski teren rekreacyjny jest wyraźnie podzielony na strefy, w których odwiedzający są jedynie gośćmi – czytamy w opinii.

Dla autorki projektu ważne było wykorzystanie potencjału hydrologicznego tego miejsca i przekształcenie terenu w spójny system retencyjny z zastosowaniem wielu rozwiązań, które wspierają lokalną retencję.

jp


Nauki techniczne