Nagroda im. Glogera dla badaczki Uniwersytetu Wrocławskiego

05.10.2022
Mateusz Grochocki/East News

Kapituła XXXIII edycji Konkursu im. Zygmunta Glogera przyznała prof. Agnieszce Matusiak z Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego nagrodę i medal za znaczący wkład w upowszechnianie kultury Słowiańszczyzny Wschodniej i budowanie współpracy polsko-ukraińskiej. 

Nagroda jest przyznawana przez Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze „Stopka” im. Stanisława Zagórskiego w Łomży we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowym Centrum Kultury – czytamy w serwisie uczelni

Agnieszka Matusiak – literaturoznawczyni, slawistka, profesorka nauk humanistycznych od 1998 roku pracuje w Instytucie Filologii Słowiańskiej. Od 2008 do 2013 roku pracowała także w Katedrze Ukrainoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej zainteresowania naukowe dotyczą literatur i kultur Wschodniej Słowiańszczyzny, studiów nad płcią, studiów memorialnych i nad traumą, studiów postkolonialnych oraz dekolonialnych, a także historii i kultury Żydów na Ukrainie.

Więcej: https://uwr.edu.pl/nagroda-im-glogera-dla-prof-agnieszki-matusiak/

 

jsz 


Humanistyka