Nagroda POLSECURE dla konsorcjum, którego liderem jest Politechnika Warszawska

12.05.2023
NCBR

Konsorcjum w składzie: Politechnika Warszawska (Lider), Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Vortex Sp. z o. o. oraz Longevity Izabela Grabowska otrzymało nagrodę POLSECURE za projekt „Mobilny Punkt Dystrybucyjny Infrastruktury Teleinformatycznej (MPDIT)”, realizowany na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa.

W ramach projektu finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju powstał prototyp Mobilnego Punktu Infrastruktury Teleinformatycznej (MPDiT).

Jest to pojazd zapewniający niezbędną łączność służbom w sytuacjach nadzwyczajnych i kryzysowych, takich jak: ataki terrorystyczne, klęski żywiołowe, a także imprezy masowe. Pojazd MPDiT zapewnia łączność w trudnych warunkach oraz integruje zróżnicowane środki komunikacji, co umożliwia planowanie i dowodzenie akcjami ratunkowymi, a w szczególności dowodzenie patrolami działającymi na znacznych obszarach. 

jp


Innowacje