Aplikacja, która pomoże komunikować się osobom z zaburzeniami aparatu mowy

11.05.2023
WSIiZ

Weronika Górska, absolwentka studiów I stopnia na kierunku Informatyka w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania (WSIiZ) w Rzeszowie, stworzyła aplikację „Komunikuję się” w ramach swojej inżynierskiej pracy dyplomowej. Aplikacja zapewni osobom z niepełnosprawnością w zakresie werbalnego porozumiewania się możliwość komunikacji bez pomocy osób trzecich.

Główną funkcją aplikacji jest możliwość wyboru piktogramów oraz ułożenia z nich pełnych zdań, które zostaną przeczytane przez syntezator mowy.

W swoim rozwiązaniu studentka zastosowała technologię eyetracking, pozwalająca na rejestrowanie ruchów gałek ocznych i interpretowanie ich jako intencji użytkownika. 

Eyetracking pozwala na komunikację bez konieczności trzymania lub obsługiwania jakiegokolwiek sprzętu. 

Kompleksowe rozwiązanie złożone z aplikacji „Komunikuję się” oraz modułu HMI, komunikującego się pomiędzy eyetrackerem a aplikacją, pozwoli zapewnić osobom z niepełnosprawnościami życie wolne od barier i ograniczeń – podkreśla WSIiZ w komunikacie.

jp


Innowacje