Raport o potencjale ekoinnowacyjności polskich regionów

09.05.2023
Bank Millenium

Bank Millennium opracował indeks ekoinnowacyjności, pokazujący stopień zaangażowania regionów Polski w zieloną transformację. Liderami w tym obszarze są Pomorze, Małopolska i Mazowsze.

Raport „Eko Indeks Millennium – potencjał ekoinnowacyjności regionów” powstał we współpracy z Urzędem Patentowym RP, Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie i Szkołą Główną Handlową w Warszawie.

Innowacje oraz ekologia to istotne trendy, których połączenie ma pozytywny wpływ na gospodarkę i środowisko oraz przyszłość planety. Autorzy Eko Indeksu Millennium, zainspirowani przez Eco-Innovation Observatory, który cyklicznie bada ekoinnowacyjność na poziomie krajów Unii Europejskiej, zweryfikowali podejście do tych dwóch kwestii przez poszczególne województwa Polski – podał Bank Millennium w komunikacie prasowym.

Z raportu Banku Millennium wynika, że w porównaniu z ubiegłym rokiem w 10 województwach wartość indeksu wzrosła – najsilniej w województwie warmińsko-mazurskim, pomorskim i łódzkim.

Więcej:
https://gazeta.sgh.waw.pl/sites/gazeta.sgh.waw.pl/files/zalaczniki-2023/Eko-indeks_Millennium_2022_WYNIKI.pdf

jp


Innowacje