Nagroda Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego za książkę badacza z Białegostoku

03.11.2022
PTE

Tegoroczna nagroda Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego im. prof. Edwarda Lipińskiego trafiła do dr hab. Dariusza Kiełczewskiego, prof. Uniwersytetu w Białymstoku (UwB) z Wydziału Ekonomii i Finansów, za książkę „Koncepcja zintegrowanej teorii ekonomicznej zrównoważonego rozwoju. Między mainstreamem a heterodoksją ekonomiczną”. 

Publikację wydało Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku w 2021 roku.

W opinii profesora Bogusława Fiedora, znawcy problematyki zrównoważonego rozwoju książka prof. UwB Dariusza Kiełczewskiego: „stanowi oryginalny i wartościowy wkład do współczesnej myśli ekonomicznej w zakresie badań i studiów nad zrównoważonym rozwojem. Jest to pierwsza w polskiej literaturze ekonomicznej monografia, w której koncepcja zrównoważonego rozwoju została pokazana na tle i z perspektywy fundamentalnych sporów metodologicznych we współczesnej ekonomii”. 

Podkreślił też, że książka świadczy o wielkiej kompetencji merytorycznej jej autora, czego dowodzi imponująca literatura wykorzystana w książce oraz precyzyjny i sugestywny język prowadzonego wywodu naukowego.

Więcej:
https://www.pte.pl/aktualnosci/posty/komunikat-sadu-konkursowego-nagrody-polskiego-towarzystwa-ekonomicznego-im-prof-edwarda-lipinskiego-w-2022-roku

jp


Nowoczesna gospodarka