Nagroda za najlepszą naukową publikację książkową w dziedzinie historii i kultury Żydów w Polsce

01.12.2021

Dr Magda Sara Szwabowicz z Instytutu Judaistyki Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego (UJ) w Krakowie zdobyła pierwsze miejsce w 4. edycji Nagrody im. Józefa A. Gierowskiego i Chonego Shmeruka za najlepszą naukową publikację książkową w dziedzinie historii i kultury Żydów w Polsce. 

Wyróżnienie otrzymała za książkę „Hebrajskie życie literackie w międzywojennej Polsce”, która ukazała się nakładem Wydawnictwa Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.

Nagrodzona monografia składa się 2 części. W pierwszej autorka rekonstruuje hebrajską działalność kulturową Warszawy, Wilna, Lwowa i Krakowa. Druga to rekonstrukcja obrazu hebrajskiego życia kulturalnego i literackiego w polskiej diasporze.

Jak  podkreśliła w laudacji dr hab. Magdalena Ruta, prof. UJ, praca powstała w oparciu o szeroką kwerendę bibliograficzną zarówno w zakresie źródeł, jak i opracowań, pochodzących z licznych bibliotek i archiwów Polski i Izraela. Autorka sięgnęła też do międzywojennej prasy hebrajskojęzycznej publikowanej w Polsce.

jp


Humanistyka