Najlepsze prace dyplomowe o tematyce związanej z miastem Ełk

27.12.2021

Już po raz czternasty organizowany był konkurs na najlepszą pracę dyplomową o tematyce związanej z miastem Ełk. W tym roku Prezydent Ełku nagrodził autorów czterech prac.

W kategorii prac inżynierskich najlepiej oceniono: pracę Julii Kruszewskiej (Politechnika Białostocka) pt. „Wpływ metali ciężkich zawartych w pyłach drogowych na zdrowie mieszkańców Ełku” oraz pracę Karoliny Skorupy (Politechnika Białostocka) „Projekt parku przy dworcu PKP w Ełku”.

W kategorii prac magisterskich nagrody przyznano: Karolinie Pietruk (Politechnika Białostocka) za pracę „Dom spokojnej starości” oraz Jarosławowi Kamińskiemu (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) za pracę „Wpływ technologii informacyjnych na efektywność administracji publicznej z uwzględnieniem doświadczeń Urzędu Miasta Ełku”.

Celem konkursu jest popularyzowanie tematyki związanej z Ełkiem, umożliwienie autorom pracy promowania ich osiągnięć a także zachęcanie do podejmowania nowatorskich prac naukowo – badawczych poświęconych temu miastu.

jp


Wydarzenia