Nowi członkowie zespołu doradczego ds. programu „Doskonała nauka”

27.12.2021

22 grudnia sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Włodzimierz (MEiN) Bernacki powołał nowych członków zespołu doradczego ds. programu „Doskonała nauka” oraz niektórych spraw dotyczących środków finansowych przeznaczonych na finansowanie działalności upowszechniającej naukę. Przewodniczącym Zespołu został prof. dr hab. Dariusz Kupisz z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – informuje biuro prasowe MEiN.

Jak powiedział podczas wręczania nominacji wiceminister Bernacki, zespół będzie decydował „o przyznawaniu środków na finansowanie tych projektów, które w ramach tego programu się mieszczą”. Będą to głównie projekty związane z przeprowadzaniem konferencji naukowych oraz opiniowaniem monografii naukowych. Przewidziane środki na ten program to 25 mln zł.

W skład Zespołu weszło 21 osób związanych ze środowiskiem naukowym i akademickim. Swoje obowiązki będą pełnić do 31 grudnia 2023 roku.

jp


Wydarzenia