Podlaskie uczelnie zaangażowane w ratowanie katakumb monasteru w Supraślu

27.12.2021

Uniwersytet w Białymstoku (UwB), Politechnika Białostocka, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku oraz Chrześcijańska Akademia Teologiczna z Warszawy będą współpracować przy pracach konserwatorskich w zabytkowych katakumbach supraskiego monasteru – jednego z najcenniejszych zabytków Podlasia. 

Celem inicjatywy jest uratowanie zabytku. Katakumby supraskie, pochodzące z XVI-XVII wieku. Stanowią dziedzictwo nie tylko prawosławnego Klasztoru Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Supraślu, ale są też dziedzictwem całego Kościoła Prawosławnego w Polsce.

Współpraca uczelni będzie obejmować wspólne prowadzenie wielodyscyplinarnych badań naukowych i ekspertyz. Posłużą określeniu stanu zachowania zabytkowych Katakumb Klasztoru Męskiego Zwiastowania NMP oraz opracowaniu założeń merytorycznych ich konserwacji zachowawczej. Naukowcy z zaangażowanych w projekt uczelni mają również wspierać przyszłe działania konserwatorskie prowadzone na rzecz obiektu – informuje UwB.

jp


Humanistyka Wydarzenia