Najlepsze prace dyplomowe z zakresu medycyny sądowej i kryminologii

05.01.2023
PTMSiK

Kapituła I edycji konkursu prac doktorskich i magisterskich Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii (PTMSiK) i Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii (AMSiK) wybrała najlepszą pracę doktorską i magisterską, której obrona odbyła się w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 września 2022 r.

W kategorii najlepszej pracy doktorskiej 1. miejsce zdobyła dr Magdalena Kukla-Bartoszek z Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie za pracę pt. „Genetic prediction of human pigmentation characteristics – implementation of the HIrisPlex-S predictive tool and searching for improvements”.

W kategorii najlepszej pracy magisterskiej nie przyznano nagród głównych. Przyznano natomiast wyróżnienie dla mgr Kaji Tusiewicz (Pracownia Toksykologii Sądowej, Katedra Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu). za pracę „Oznaczanie glikolu etylenowego wraz z metabolitem kwasem glikolowym w pośmiertnym materiale biologicznym z wykorzystaniem chromatografii gazowej sprzężonej z tandemową spektrometrią mas (GC-QqQ-MS/MS)”.

jp


Medycyna i biotechnologia