Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza konkurs na projekty w programie TECHMATSTRATEG

08.03.2018

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłosił drugi konkurs na projekty w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „nowoczesne technologie materiałowe” – TECHMATSTRATEG.

Celem głównym Programu jest rozwój wiedzy, który pozwoli transferować do otoczenia społeczno – gospodarczego innowacyjne rozwiązania oraz wzrost międzynarodowej pozycji Polski w badaniach naukowych i pracach rozwojowych.

Konkurs obejmuje tematy z pięciu strategicznych obszarów problemowych: technologie materiałów konstrukcyjnych, technologie materiałów fotonicznych i nanoelektronicznych, technologie materiałów funkcjonalnych i materiałów o projektowanych właściwościach, bezodpadowe technologie materiałowe i technologie biodegradowalnych materiałów inżynierskich, technologie materiałów dla magazynowania i przesyłu energii.

Budżet przeznaczony na dofinansowanie projektów wyłonionych w konkursie wynosi 200 milionów złotych, a wnioski można składać od 9 kwietnia do 8 czerwca 2018 roku.

 

Więcej:
http://www.ncbr.gov.pl/programy-strategiczne/nowoczesne-technologie-materialowe—techmatstrateg/techmatstrateg-ii-konkurs/aktualnosci/art,6013,techmatstrateg-ii-konkurs.html


Badania i rozwój Innowacje Nauki techniczne Wydarzenia