Narodowe Centrum Nauki przeznaczy ponad 326 mln zł na badania naukowe

19.02.2018

Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło cztery konkursy skierowane do naukowców, którzy rozpoczynają samodzielną karierę, tworzą zespoły badawcze, realizują projekty we współpracy międzynarodowej oraz prowadzą pionierskie badania naukowe. Młodym badaczom przyznano ponad 326 mln zł.

Wśród nagrodzonych naukowców jest m.in. dr Ireneusz Sadowski z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. W ramach projektu „Trzy pokolenia polskiej transformacji” będzie analizował przemiany społeczne w perspektywie kohortowej (grupowej). Na swoje badania otrzyma niemal 400 tys. zł. Z kolei jednym z utworzonych w ramach konkursu zespołów badawczych pokieruje dr Monika Dering z Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk. Naukowcy podejmą próbę rekonstrukcji ewolucyjnej historii lasów Kaukazu. Na badania, które obejmą m.in. filogeografię porównawczą sześciu gatunków drzewiastych, przeznaczono prawie 1,4 mln zł. Jeszcze większe środki na badania otrzyma dr hab. Marcin Nowotny z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej. Na badania strukturalne mechanizmu działania bakteryjnej naprawy DNA dostanie on niemal 4,3 mln zł.


Badania i rozwój