Naukowcy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zdobyli granty Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 

16.11.2023
ZOFIA I MAREK BAZAK/EAST NEWS

Dwóch naukowców z Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (UMK) w Toruniu zdobyło granty Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu LIDER. Dr hab. Paweł Pomastowski, prof. UMK i dr Piotr Kamedulski otrzymali na realizację swoich projektów łącznie niemal trzy miliony złotych.

Dr hab. Paweł Pomastowski, prof. UMK zdobył 1 494 945 zł na projekt „Opracowanie preparatywnej metody izolacji biologicznie aktywnej laktoferyny”. Dr. Piotrowi Kamedulskiemu przyznano finansowanie na projekt „3D strukturyzowane materiały elektrodowe i wielofunkcyjne materiały filtracyjne z wykorzystaniem nanostruktur węglowych” w wysokości 1 499 500 zł.

LIDER jest programem dla młodych badaczek i badaczy. Jego celem jest poszerzenie ich kompetencji w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy.

Więcej: https://portal.umk.pl/pl/article/liderzy-nowoczesnych-technologii

 

jsz


Badania i rozwój