Wyniki konkursu MINIATURA 7

20.11.2023
fot. NCN

238 naukowczyń i naukowców dołączyło do grona laureatów konkursu MINIATURA 7. Zrealizują pojedyncze działania naukowe o wartości niemal 9,4 mln zł w jednostkach na terenie całej Polski. W konkursie Narodowe Centrum Nauki przyznało łącznie 621 grantów na kwotę niemal 24,2 mln zł.

W konkursie MINIATURA 7 na działania naukowe mogli brać udział badaczki i badacze zatrudnieni w polskich jednostkach, którzy mają stopień doktora, uzyskany nie wcześniej niż 1 stycznia 2011 r. Naukowcy mogli planować działania w postaci badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego. 

Najliczniejszą grupę laureatów na opublikowanej szóstej i zarazem ostatniej liście rankingowej stanowią przedstawicielki i przedstawiciele nauk o życiu. Zrealizują oni 98 działań o wartości ponad 4,5 mln zł. Wśród nich są działania zorientowane na usprawnienie lub poszukiwanie nowych terapii chorób ludzkich, w tym nowotworów. 

Więcej:
https://ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/miniatura7

jp


Badania i rozwój