Naukowcy Uniwersytetu Opolskiego sprawdzili potrzebę powołania Muzeum Kresów Wschodnich 

03.02.2023
Politechnika Opolska

Zespół badaczy pod kierownictwem prof. Uniwersytetu Opolskiego, dr hab. Anny Weissbrot-Koziarskiej, przeprowadził badania, których celem było zebranie opinii na temat pamięci historycznej o Kresowianach i Kresach Wschodnich oraz określenie zapotrzebowania na utworzenia Muzeum Kresów Wschodnich w Brzegu.

Opierając się na teoriach naukowych, w tym głównie tych dotyczących zaspokajania potrzeb z obszaru gromadzenia, przetwarzania i zachowania ciągłości pamięci historycznej, przygotowano raport, który ocenił świadomość historyczną mieszkańców Brzegu i okolic na temat Kresów Wschodnich oraz potrzebę utworzenia nowoczesnego muzeum zachowującego i utrwalającego pamięć o Kresowianach.

Wnioski wykazały, że większość badanej młodzieży oraz dorosłych potwierdzała potrzebę dostępu do źródeł historycznych, utrwalania i rozpowszechniania historii, potrzebę edukacji historycznej, potrzebę dbania o rodzinną historię i ochronę pamiątek oraz potrzebę wzmacniania przekazu międzypokoleniowego.

Więcej: https://uni.opole.pl/page/5533/naukowcy-z-uo-przeprowadzili-badania-dla-mps-w-brzegu

 

jsz


Humanistyka