Naukowcy z Politechniki Lubelskiej uczą studentów z Ukrainy ochrony i zarządzania zabytkami

27.07.2022
F. Jaroszyński PL

Dwudziestu studentów z czterech ukraińskich uczelni (Politechniki Lwowskiej, Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Budownictwa i Architektury, Charkowskiego Uniwersytetu Budownictwa i Architektury oraz Czerniowieckiego Uniwersytetu Narodowego) pod kierunkiem naukowców z Politechniki Lubelskiej (PL) poznaje tajniki ochrony i zarządzania dziedzictwem kulturowym.

Chcemy przygotować studentów do pracy w swoim kraju. Z uwagi na toczącą się wojnę, nabyte podczas kursu umiejętności z pewnością pomogą im w odpowiedni sposób zadbać o wartościowe, zabytkowe budynki, oszacować zniszczenia oraz zaplanować odbudowę obiektów – mówi prof. Bogusław Szmygin, dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury PL.

Studenci z Ukrainy uczą się m.in. modelu tworzenia dokumentacji, określania stanu zachowania obiektu zabytkowego, jego atrybutów oraz sposobów gromadzenia, a następnie wykorzystywania zebranych informacji. Podczas zajęć korzystają z drona oraz drukarki 3D.

jp


Nauki techniczne