Naukowcy z Politechniki Lubelskiej współautorami raportu „Więcej OZE w sieci”

17.04.2023
Wojciech Strozyk/REPORTER

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej i naukowcy z Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej, pod kierownictwem prof. dr hab. inż. Piotra Kacejko,  przygotowali obszerny raport dotyczący bieżących wyzwań w branży odnawialnych źródeł energii (OZE).

Kompleksowe opracowanie, którego brakowało na rynku energetycznym, analizuje bieżące wyzwania branży, sposoby wykorzystania istniejącej infrastruktury sieciowej, a także metod zwiększenia możliwości przyłączeniowych. Raport zawiera 12 rekomendacji na zwiększenie możliwości przesyłowych polskich sieci i podłączanie nowych źródeł wiatrowych i słonecznych.

Eksperci podkreślają potrzebę aktualizacji strategicznych dokumentów rządowych, w których zapisane jest tempo i skala transformacji energetycznej, w tym Polityki Energetycznej Państwa 2040. Publikacja wskazuje także na potrzebę ujednolicenia systemów informowania i metodyk wyznaczania możliwości przyłączeniowych w ogólnie przyjętych praktykach.

Więcej:
https://www.dropbox.com/s/oyvg6kdxl4ahz0n/Wi%C4%99cej_OZE_w_sieci_raport_glowny.pdf?dl=0

jp


Nowoczesna gospodarka