Naukowcy z Uniwersytetu Rzeszowskiego określą parametry zdrowotne i fizyczne żołnierzy Wojska Polskiego

26.02.2024
Fot. NewsLubuski/East News

Zespół pracowników Instytutu Nauk Medycznych oraz Instytutu Nauk o Kulturze Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, kierowany przez dr n. farm. Rafała Podgórskiego, otrzyma od Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Nauka dla Społeczeństwa II” dofinansowanie w wysokości 1 158 578 zł na realizację projektu „Identyfikacja i monitoring parametrów zdrowotnych i fizycznych żołnierzy Wojska Polskiego”.

Uczestnikami projektu będzie grupa około 200 osób, podzielonych na 4 równoliczne podgrupy (żołnierze Wojsk Specjalnych, żołnierze regularnych Wojsk Lądowych, reprezentanci Wojsk Obrony Terytorialnej oraz grupa kontrolna).

Celem projektu jest: szczegółowa identyfikacja oraz pomiar wskaźników pozwalających ocenić stan psychomotoryczny i fizyczny organizmu oraz prognozować negatywne następstwa zdrowotne u uczestników projektu; stworzenie w oparciu o modele uczenia maszynowego optymalnego profilu kandydata do poszczególnych rodzajów sił zbrojnych; stworzone w oparciu o modele uczenia maszynowego realizujące predykcję wystąpienia zaburzeń zdrowotnych w oparciu o mierzone w projekcie parametry – testu przesiewowego, dającego możliwość wczesnej diagnostyki chorób związanych z wykonywanym zawodem.

jp


Medycyna i biotechnologia