Naukowiec Politechniki Gdańskiej laureatem tegorocznej Nagrody Inteligentnego Rozwoju

27.11.2020

Prof. dr hab. inż. Michał Wasilczuk z Politechniki Gdańskiej został laureatem tegorocznej Nagrody Inteligentnego Rozwoju w kategorii „Naukowiec przyszłości”. Nagroda jest wyrazem uznania dla autorów innowacji technologicznych i społecznych, a także inwestycji podnoszących w sposób bezpośredni bądź pośredni standard życia – informuje uczelnia.

Prof. Wasilczuk otrzymał nagrodę za działalność naukową związaną z inżynierią łożyskowania oraz tribologią, realizowaną m.in. w ramach projektów pt.: „Studia nad wykorzystaniem lewitacji akustycznej wywołanej efektem Poissona do bezstykowego transportu lekkich obiektów” oraz „Proekologiczne i niskoenergetyczne rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe w energetyce wodnej i wiatrowej”.

Kapituła nagrody zauważyła również udział laureata w projekcie dotyczącym opracowania nowoczesnych systemów diagnostycznych pozwalających na zwiększenie niezawodności i trwałości eksploatowanych tramwajów starszych typów.

 

jsz


Nauki techniczne Wydarzenia