Naukowiec Politechniki Koszalińskiej redaktorem specjalnego wydania „Energies”

07.04.2021

Dr hab. inż. Stanisław Duer, prof. Politechniki Koszlińskiej z katedry Energetyki Wydziału Mechanicznego uczelni został zaproszony przez szwajcarskie wydawnictwo MDPI do pełnienia funkcji redaktora specjalnego wydania pisma naukowego „Energies”.

Tematem wydania będą inteligentne systemy wspomagające użytkowanie systemów energetycznych i innych złożonych obiektów technicznych oraz modelowanie, testowanie i analiza ich niezawodności w procesie eksploatacji. Są one wykorzystywane są do nadzoru nad efektywnym wykorzystaniem obiektów oraz do organizacji procesów eksploatacyjnych, technicznych i technologicznych. 

„Energies” jest recenzowanym, międzynarodowym czasopismem poświęconym badaniom naukowym, rozwojowi technologii, inżynierii oraz studiom z zakresu polityki i zarządzania. Jest  wydawnictwem Open Access – indeksowanym w bazach Scopus i Web of Science. W wykazie Ministerstwa Edukacji i Nauki, „Energies” przypisano 140 punktów – czytamy w serwisie uczelni.

Więcej: https://tu.koszalin.pl/art/2723

jsz


Nauki techniczne