Naukowiec Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu stypendystą Fundacji Kościuszkowskiej

10.06.2022
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Krzysztof Kotowski – pracownik Zakładu Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu – zdobył półroczne stypendium Fundacji Kościuszkowskiej. Młody naukowiec wyjedzie do Dana-Farber Cancer Institute na Harvard Medical School w Bostonie.

– Podczas wyjazdu do Bostonu moja praca będzie skupiała się głównie nad zrozumieniem proliferacji komórek nowotworowych, głównie cyklu komórkowego i tego jak można wykorzystać go do walki z nowotworami i tworzenia nowych terapii ukierunkowanych molekularnie – mówi laureat cytowany w serwisie uczelni 

W ramach stypendium naukowcy, akademicy, specjaliści i artyści mogą przeprowadzać badania i projekty w najlepszych instytucjach akademickich w Stanach Zjednoczonych. Stypendyści mogą zdobywać wiedzę i doświadczenie w ramach wybranej przez siebie dyscypliny, które wykorzystają w pracy i podczas studiów po powrocie do Polski. Co roku kandydatom przyznawane są stypendia i granty o łącznej wartości przekraczającej 400 tys. USD.

Więcej: https://www.umw.edu.pl/content/krzysztof-kotowski-odebral-stypendium-fundacji-kosciuszkowskiej

jsz


Medycyna i biotechnologia