Naukowiec Uniwersytetu Śląskiego w polsko-niemieckim projekcie

25.11.2021

Prof. dr. hab. Przemysław Marciniak z Uniwersytetu Śląskiego i prof. Johannes Pahlitzsch z Johannes Gutenberg-Universität Mainz zrealizują projekt „Die Byzantiner und  die Natur” („Bizantyńczycy i  natura”). Na badania zdobyli grant Fundacji im. Aleksandra von Humboldta.

Trzyletni projekt (2022-2025) obejmuje współpracę z Instytutem Bizantynistyki Uniwersytetu w Moguncji. Będzie poświęcony badaniom nad zwierzętami i naturą w kulturze bizantyńskiej (330-1453). Działania planowane w ramach grantu obejmą m.in. organizację warsztatów w Katowicach, międzynarodowej konferencji w Moguncji, a także stypendia wyjazdowe dla członków grupy badawczej prof. Marciniaka.

Dofinansowanie projektu przyznano w ramach Research Group Linkage Program. Narzędzie to ma na celu stworzenie przestrzeni długoterminowej międzynarodowej współpracy akademickiej między absolwentami programów Fundacji Aleksandra von Humboldta a naukowcami w Niemczech – czytamy w serwisie Uniwersytetu Śląskiego.

Więcej: https://us.edu.pl/wydzial/wh/2021/11/22/grant-dla-prof-dr-hab-przemyslawa-marciniaka/

 

jsz


Humanistyka