Naukowiec Uniwersytetu Wrocławskiego w międzynarodowym zespole projektu JuDDGES

14.09.2023
Uniwersytet Wrocławski

Dr hab. Michał Bernaczyk, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego z Katedry Prawa Konstytucyjnego będzie prowadzić badania na stanowisku co-investigator jako reprezentantat nauk prawnych w międzynarodowym zespole badawczym projektu JuDDGES (Judicial Decision Data Gathering, Encoding and Sharing).

Zadaniem naukowców będzie użycie sztucznej inteligencji do indeksowania, porównywania, wyszukiwania reprezentacji wektorowej języka wyroków sądowych oraz tworzenie wyszukiwań podobieństwa semantycznego. Umożliwi to badaczom, studentom, prawnikom-praktykom na automatyczne pozyskiwanie bardzo szczegółowych informacji o stosowaniu prawa w oparciu o setki tysięcy orzeczeń sądowych.

Projekt jest finansowany przez sieć CHIST-ERA European Coordinated Research on Long-term Challenges in Information and Communication Sciences & Technologies. Dr hab. Michał Bernaczyk jest konstytucjonalistą i ekspertem w zakresie prawa do informacji i otwartych danych – informuje uczelnia.

Więcej: https://uwr.edu.pl/prof-bernaczyk-w-miedzynarodowym-zespole-projektu-juddges/

jsz


Humanistyka