Finaliści konkursu o Nagrodę im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego

13.09.2023
Centrum Komunikacji i PR Uniwersytetu Łódzkiego

Kapituła Nagrody im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego wybrała 5 prac, które będą konkurować o tytuł najlepszego dzieła humanistycznego w Polsce wydanego w 2022 roku. Decyzją Jury, od IX edycji konkursu nagroda dla autora najlepszej książki humanistycznej wzrosła z 50 do 70 tys. zł. Autora zwycięskiej pozycji poznamy 26 listopada 2023 r. – informuje Uniwersytet Łódzki (UŁ).

W finale IX edycji znalazły się następujące pozycje wydane w 2022 r.:

dr Anna Róża Burzyńska „Atlas anatomiczny Georga Büchnera”, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego (UJ), zgłoszona przez Katedrę Teatru i Dramatu Wydz. Polonistyki UJ;

dr Jakub Gałęziowski „Niedopowiedziane biografie. Polskie dzieci urodzone z powodu wojny”, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, zgłoszona przez Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce Uniwersytetu Warszawskiego;

dr Piotr Kendziorek „Filozofia wobec Zagłady. Koncepcje teorii krytycznej Martina Heideggera i poststrukturalizmu”, wydana i zgłoszona przez Żydowski Instytut Historyczny;

prof. dr hab. Roman Kuźniar „Zmierzch liberalnego porządku międzynarodowego 2011-2021”, wydana i zgłoszona przez Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR;

dr hab. Mateusz Wyżga „Chłopstwo. Historia bez krawata”, wydana i zgłoszona przez Społeczny Instytut Wydawniczy Znak. 

jp


Humanistyka