Naukowiec z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej opracował ortofotomapę Lublina 1939-1945

13.09.2021

Zakończyły się prace nad realizacją grantu Narodowego Centrum Nauki pn. „Opracowanie Ortofotomapy Lublina 1939-1945”. W ramach projektu dr Jakub Kuna z Katedry Geomatyki i Kartografii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie przygotował stronę internetową https://ortolub.umcs.pl/ 

Na stronę składają się: aplikacja mapowa prezentującą historyczną mapę fotograficzną Lublina z 1944 roku, repozytorium archiwalnych zdjęć lotniczych oraz usługa danych przestrzennych wraz z instruktażem pokazującym jak dodawać historyczną ortofotomapę do popularnych programów analitycznych (GIS) i wykorzystywać ją w dalszych badaniach.

Aplikacja mapowa przygotowana przez naukowca UMCS umożliwia wyświetlanie historycznej ortofotomapy na tle współczesnych map i zdjęć satelitarnych oraz archiwalnych map z okresu II wojny. Dzięki temu można dokonać pogłębionej analizy, co zachowało się od czasów wojennych, a co uległo zmianie. Przedstawiono także przebieg granic Lublina w latach 1931-1947 i współcześnie.

jp


Nauki techniczne