Nowe inicjatywy Związku Uczelni Lubelskich

11.07.2022
PL

Akademicki Budżet Partycypacyjny, Interprojekt, Wirtualna Karta Biblioteczna i Staż Za Miedzą to cztery nowe inicjatywy Związku Uczelni Lubelskich, w którego skład wchodzą: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Politechnika Lubelska, Uniwersytet Medyczny i Uniwersytet Przyrodniczy.

W ramach Akademickiego Budżetu Partycypacyjnego do dyspozycji będzie 100 tys. zł. Swoje pomysły i projekty będą mogli zgłaszać studenci i pracownicy uczelni. Po ich analizie, a potem głosowaniu na każdej z uczelni, wybrane projekty realizowane będą w 2023 r.

Wirtualna Karta Biblioteczna to z kolei możliwość nieodpłatnego korzystania z zasobów bibliotek głównych czterech lubelskich uczelni. 

Interprojekt zakłada budowanie interdyscyplinarnych zespołów badawczych prowadzących razem prace laboratoryjne. Konkurs „Staż za miedzą” jest przeznaczony dla naukowców, którzy planują odbyć staż w jednej z uczelni wchodzących w skład Związku, aby rozpocząć lub kontynuować badania naukowe lub prace badawczo-rozwojowe.

jp


Szkolnictwo wyższe