Nowe kierunki studiów na lubelskich uczelniach

11.09.2019

Sztuka ogrodowa i aranżacje roślinne, cyberdetektyw czy mechatronika, to nowe kierunki studiów, jakie zaproponowały lubelskie uczelnie na rok akademicki 2019/2020 – informuje Dziennik Wschodni.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w swojej ofercie przygotował nowe kierunki, takie jak wychowanie fizyczne na Wydziale Zamiejscowym w Puławach, kierunek prawno-administracyjny czy nauczanie matematyki i informatyki.

Katolicki Uniwersytet Lubelski zaoferował dwa nowe kierunki, czyli pedagogikę szkolną i przedszkolną oraz applied antropology, czyli antropologię stosowaną prowadzoną w języku angielskim.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie uruchomił aż siedem nowych kierunków studiów, w tym m.in. mleczarstwo oraz sztukę ogrodową i aranżacje roślinne.

Z kolei Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie oferuje wiele nowości w grupie kierunków informatycznych takich jak Cyberdetektyw czy Informatyka śledcza.

 

jp


Szkolnictwo wyższe