Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu z pozytywną oceną instytucjonalną EUA-IEP

11.09.2019

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (UEW) pomyślnie zakończył proces oceny instytucjonalnej EUA-IEP. To trzecia uczelnia w Polsce (pierwsza humanistyczna), która pozytywnie przeszła procedurę ewaluacyjną EUA-IEP. 

The European University Association (EUA) jest organizacją zrzeszającą europejskie uczelnie prowadzące działalność badawczą oraz dydaktyczną, a także krajowe stowarzyszenia rektorów i inne organizacje związane z nauką i szkolnictwem wyższym. Zapewnia instytucjom członkowskim możliwości wymiany informacji w dziedzinie szkolnictwa wyższego i badań naukowych. Umożliwia dzielenie się najlepszymi praktykami poprzez uczestnictwo we wspólnych projektach i wydarzeniach obejmujących wiele szkół wyższych.

Program oceny instytucjonalnej (IEP) to niezależna usługa członkowska EUA. Oferuje ewaluacje instytucji uczestniczących, wspierające je w dalszym rozwoju zarządzania strategicznego i wewnętrznej kultury jakości – czytamy w serwisie UEW.

Więcej: http://www.ue.wroc.pl/aktualnosci/20291/eua_institutional_evaluation_programme_iep.html#.XXKI0CgzbIU

 

jsz


Szkolnictwo wyższe