Nowy sprzęt w laboratoriach wydziału mechatroniki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

03.03.2020

Laboratoria wydziału mechatroniki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy mają nowe wyposażenie. Sprzęt zakupiony w ramach Kontraktu Terytorialnego wykorzystywany będzie w badaniach naukowych i do współpracy uczelni z gospodarką.

Dzięki zakupom możliwe będą badania nad rozdrabnianiem w skali makroskopowej, mikroskopowej i submikroskopowej, w tym badania w kierunku wdrożeń nowych rozwiązań konstrukcyjnych rozdrabniaczy do szerokiego spektrum materiałów, opracowywanie innowacyjnych metod projektowania elementów maszyn i urządzeń oraz badania w zakresie technik medycznych (np. endoprotez) – informuje uczelnia.

Nowe urządzenia pozwolą też badać materiały porowate oraz wewnętrzną strukturę metali i ich stopów. Wyposażenie da uczelnianym laboratoriom nowe możliwości współpracy z przemysłem – w przypadkach, gdy firmy nie posiadają swojej własnej bazy badawczej, mogą zwrócić się o pomoc do naukowców.

 

jsz


Nauki techniczne Szkolnictwo wyższe