O wstąpieniu Polski do strefy euro na kolokwium noblowskim w Katowicach 

16.05.2023
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Katedry: Finansów Publicznych oraz Analiz Gospodarczych i Finansowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach zapraszają 24 maja na kolokwium noblowskie „Czy Polska powinna wstąpić do strefy euro? Optymalne obszary walutowe Roberta Mundella”. Prelegentem będzie prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar – informuje uczelnia.

Organizatorzy zapowiadają dyskusję wokół dorobku Roberta Mundella, zdobywcy Nobla w dziedzinie ekonomii w 1999 r. za analizę polityki pieniężnej i fiskalnej w różnych reżimach kursowych oraz analizę optymalnych obszarów walutowych.  

Cykl dyskusji nad wpływem dorobku laureatów Nagrody Nobla na podejmowane w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach badania naukowe został zainicjowany w 2018 r. Dotychczasowe kolokwia były poświęcone dorobkowi Paula Krugmana, Elinor Ostrom, Eugena Famy, Herberta Simona, Douglassa Northa, Michaela Spence’a, Daniela Kahnemana, Davida Carda, Abhijita Banerjee, Esther Duflo, Michela Kremera oraz Angusa Deatona i Miltona Friedmana.

Więcej: https://www.ue.katowice.pl/uczelnia/aktualnosci/article/jedenaste-kolokwium-noblowskie.html

 

jsz


Nowoczesna gospodarka