Ogólnopolska konferencja naukowa „Biskupi w rzeczywistości politycznej Polski »ludowej«”

20.02.2023
IPN

Biuro Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej (IPN) w Warszawie zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową „Biskupi w rzeczywistości politycznej Polski »ludowej«” cz. III, która odbędzie się w dniach 21–22 lutego 2023 r. w Centralnym Przystanku Historia im. Janusza Kurtyki w Warszawie.

Celem konferencji, realizowanej w ramach Centralnego Projektu Badawczego IPN „Władze komunistyczne wobec Kościołów i związków wyznaniowych 1944–1989”, jest przedstawienie sytuacji biskupów w realiach politycznych Polski „ludowej”. Chodzi nie tylko o zaprezentowanie poglądów hierarchów kościelnych, dotyczących sytuacji powojennej Polski, ale również omówienie, w jaki sposób duchowieństwo, wierni i władze komunistyczne oceniały poglądy i postawę danego biskupa.

Sesja stanowi kontynuację cyklu konferencji o tym samym tytule, które odbyły się w 2018 i 2020 r.

jp 


Humanistyka