Ogólnopolska konferencja naukowa „Kobiety – kultura – prawo – życie publiczne”

13.09.2023
EAST NEWS

Stowarzyszenie Instytut Studiów Kobiecych oraz Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku organizują w dniu 20 września 2023 r. w Białowieży ogólnopolską konferencję naukową „Kobiety – kultura – prawo – życie publiczne”.

Jak podkreślają organizatorzy, głównym celem inicjatywy jest upowszechnianie i promowanie wyników badań naukowych dotyczących obecności kobiet w szeroko rozumianej kulturze, wpływu kobiet na kształt prawa w przeszłości i współcześnie a także roli i miejsca kobiet w życiu publicznym. 

Celem konferencji jest także stworzenie forum dyskusji oraz prezentacji badań i osiągnięć naukowych w zakresie tematyki kobiet w kulturze, prawie, społeczeństwie, mediach czy życiu publicznym. Konferencja ma też umożliwić naukowe przeanalizowanie wpływu kobiet na kształtowanie losów kraju i świata, społeczeństw lokalnych i globalnych, reguł w nich obowiązujących (legislacji) a także szeroko pojętego życia publicznego.

jp


Wydarzenia