Osiem pomorskich uczelni wspiera rozwój morskiej energetyki wiatrowej

29.04.2022
Fot. Politechnika Koszalińska

Na Politechnice Koszalińskiej odbyło się posiedzenie rady tworzonego konsorcjum naukowego „Nauka dla Morza”. Sygnatariusze porozumienia intencyjnego zapowiadają współpracę naukową na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. W najbliższym czasie porozumienie zostanie zastąpione przez konsorcjum. 

Porozumienie podpisało ośmiu rektorów pomorskich uczelni. Do grona uczestników projektu należą: Akademia Morska w Szczecinie, Federacja Akademii Wojskowych (Akademia Marynarki Wojennej i Lotnicza Akademia Wojskowa), Politechnika Gdańska, Politechnika Koszalińska, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Morski w Gdyni, Uniwersytet Szczeciński i Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

Przedstawiciele tych uczelni kształcą i prowadzą badania w obszarach związanych z morzem i zamierzają skonsolidować działania na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w formule Konsorcjum Naukowego „Nauka dla Morza” – informuje Politechnika Koszalińska.

Więcej: https://tu.koszalin.pl/art/2136/uczelnie-pomorskie-wspieraja-rozwoj-morskiej-energetyki-wiatrowej

 

jsz


Nowoczesna gospodarka