Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

03.07.2019

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy uruchamia w roku akademickim 2019-2020 nowy kierunek studiów – pedagogikę opiekuńczą z profilaktyką uzależnień i socjoterapią. Stacjonarne, 3-letnie studia pierwszego stopnia adresowane są do osób zainteresowanych pracą z dziećmi od 0 do 15 roku życia – informuje uczelnia. 

Innowacyjność kierunku polega na zapewnieniu studentom możliwości zdobycia kompetencji niezbędnych w obszarze usług opiekuńczych, edukacyjnych czy profilaktycznych, a także kompetencji potrzebnych do angażowania się w projekty społeczne i aktywność społecznych organizacji pozarządowych co pozwoli dopasowywać się do zmieniających się potrzeb na rynku pracy.

Nowością jest modułowy proces kształcenia zapewniający spójność pomiędzy kształceniem ogólnym a praktycznym przygotowaniem zawodowym. Większości zajęć na uczelni towarzyszyć będą zadania realizowane podczas praktyki przez 1-2 dni w każdym tygodniu roku akademickiego oraz w czasie praktyki wakacyjnej.

Więcej: https://www.ukw.edu.pl/strona/aktualnosci/aktualnosci/39596/pedagogikaopiekuncza

 

jsz


Szkolnictwo wyższe